فعاليت ها

شركت گروه سرمایه گذاران کیش با هدف ایجاد بستر توسعه برای اجرای پروژه های زیربنایی و صنعتی بزرگ جهت توسعه اقتصادی و تجاری در غرب استان هرمزگان و شرق استان بوشهر و همچنین جنوب استان فارس تشکیل شده است. بیشتر بخوانید