شركت كشتیرانی آفتاب

شركت كشتیرانی آفتاب

 

هدف:

-ایجاد خط كشتیرانی منظم و سریع بین جزیره كیش و سرزمین اصلی با هدف ارائه خدمات سریع و ارزان.

-ایجاد خط كشتیرانی بین بندر آفتاب- جزیره كیش و سایر بنادر حوزه خلیج فارس به منظور كاهش ترافیك كالا الخصوص در بنادر حوزه استان هرمزگان و استفاده از مزایای بندر آفتاب.

مختصات طرح: در فاز اول و در بخش مسافری ، جابجائی مسافر به وسیله اتوبوس دریائی ( فری بوت ) با ظرفیت جابجائی 120 مسافر و 20 تن بار شامل 10 دستگاه خودروسواری و 6 تن بار همراه مسافر با سرعت 18 گره دریائی و در بخش باری ، حمل كالا توسط لندینگ كرافت با ظرفیت 1200 تن , بین بندر آفتاب و جزیره كیش و بالعكس طراحی گردیده و در مراحل بعدی متناسب با نیاز منطقه مبادرت به گسترش خطوط كشتیرانی خواهد شد.

اقدامات انجام شده: در حال حاضر دو فروند شناور لندینگ كرافت با ظرفیت حمل 1500 تن در اختیار شركت قرار دارد كه در مسیر آفتاب- كیش به طور منظم در حال رفت و آمد هستند و به زودی مسیر آفتاب به سایر بنادر حوزه خلیج فارس افتتاح خواهد شد.