همکاران

همكاران

1- شركت پرديس كيش   514514d8nyl

شرکت ساختمانی و سرمایه گذاری در ساخت مجتمع های عظیم تجاری، مانند پردیس 1 و پردیس 2 در جزیره کیش و مرکز تجاری تیراژه در تهران و مالک شرکت کیش چوب

2- شركت پركيش   514514d8nyl

نماینده معظم شرکت های مختلف شرکت های لوازم خانگی مانند تفال و هیتاچی

3- شركت سام سرويس   514514d8nyl

نماینده انحصاری شرکت سامسونگ در ایران

4- صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز   514514d8nyl

از برزگترین صندوق های بازنشستگی ایران

5- شرکت سرمايه گذاری و توسعه كيش   514514d8nyl

6- شركت آسياي آرام   514514d8nyl

7- شركت تجارتخانه جنوب    514514d8nyl

8- شركت بازرگاني و سرمايه گذاري آينده كيش (بساك)   514514d8nyl

9- شركت بازرگاني آزاد كيش

10- شركت ملكلو و پسران   514514d8nyl

11- كيش اليت   514514d8nyl