ترکیب سهام‌داران

  • گروه آقای هاشمی‎‌نیا           ۴۷.۵۰%
  • گروه آقای خلیل‌زاده               ۲۳.۱%
  • گروه صندوق آینده‌ساز            ۱۰.۷%
  • سازمان منطقه آزاد کیش        ۵.۱۶%
  • سایر                                  ۱۰.۵%