• تلفن02188781558
  • ایمیلinfo@kigco.net
  • آدرستهران ، چهار راه جهان کودک، خیابان آفریقای جنوبی، ساختمان شماره 239 واحد 8 جنوبی
  • ساعتهای آزاد8صبح تا 16

راهبردها

  • توسعه سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت ( حوزه های فعالیت )
  • مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در پروژه های سرمایه گذاری
  • ارتقاء و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ( فعلی ) با تاکید بر توان خلق ارزش
  • ارتقاء بازدهی با بهره گیری از توسعه زنجیره ارزش و ابزارهای مالی
  • ارتقاء توانمندی ها (دانش، مهارت، ساختار، فرآیند و بهره گیری بهینه از ابزارهای پیشرفته فن آوری اطلاعات و ارتباطات)