اهداف

  • توسعه و ارتقاء همه جانبه بندر آفتاب و ایجاد امکانات لازم بمنظور تکمیل زنجیره صادرات کالا ( بسته بندی، سردخانه، ….) و تبدیل بندر آفتاب بعنوان گزینه اول صادرات و واردت در منطقه
  • سرمایه گذاری در بهره برداری از معادن منطقه و افزایش تولید سنگ ها و مصالح پایه ساختمانی و صادرات این محصولات
  • توسعه ناوگان دریایی (مسافری ، باری، تدارکاتی) و ایجاد ناوگانی چابک و کارآمد
  • توسعه امکانات اقامتی ، تفریحی و تجاری و تثبیت بندر آفتاب به مرکز توریستی و تجاری شاخص در منطقه
  • استفاده از امکانات و موقعیت جغرافیایی ممتاز بندر آفتاب بعنوان یکی از مراکز مهم لجستیک صنایع فراساحلی
  • تبدیل بندر آفتاب به منطقه ویژه  اقتصادی
  • عرضه بخشی از سهام شرکت در بازار سرمایه