بیانیه ماموریت

 

بیانیه ماموریت

 • ایجاد سازمانی برتر، پویا، چابک، برجسته و پیشرو در بازار رقابتی مربوط به حوزه های فعالیت در کشور
 • جذب سرمایه گذاران خارجی، جهت مشارکت در سرمایه گذاری ها
 • سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها و پروژه های همسو با حوزه های فعالیت بمنظور کارآفرینی و حمایت نیروهای متخصص و تولید ثروت
 • حضور قدرتمند در بازار منطقه و کسب رتبه برتر در حوزه های فعالیتی شرکت
 • ایجاد سازمان برتر در خلق ارزش و ثروت ملی و کارآفرینی در کشور
 • ارتقای شرکت‌های تابعه به شرکت‌های سرآمد در حوزه فعالیت
 • همسویی با سند راهبردی و چشم انداز سطوح بالادستی و حاکمیتی در اجرا و تحقق برنامه‌های توسعه ای منطقه
 1. حوزه سازمانی
  • ایجاد سازمانی پویا ،چابک و کارا با بهره‌وری بالا
  • تقویت روحیه و فرهنگ مدیریت دانش، خلاقیت و کار گروهی
  • آموزش مستمر و مشارکت پرسنل در نوآوری و توسعه
  • پیاده‌سازی متدولوژی‌های استاندارد در ساختار و فرآیند فعالیت‌های سازمانی
 2. حوزه فنی و مهندسی
  • همسویی و ارتقای منابع فنی و تجهیزات و زیرساخت با فناوری روز دنیا
  • کسب و انتقال دانش فنی و تخصصی با مشارکت شرکت‌های معتبر جهانی
 3. حوزه کسب و کار
  • حضور پایدار، کسب جایگاه شایسته از بازار رقابتی کشور
  • به‌سازی فرآیندها و بهبود روش‌های مستمر کسب و کار
  • تعریف مدل‌های تجاری همسو با منافع سازمان و مشتری و ایجاد ارزش افزوده
  • توسعه زیرساخت ها و امکانات و ابزارها و  ارائه خدمات منطبق با استانداردهای  روز دنیا و نیاز بازارهای منطقه
 4. حوزه امور مشتریان
  • تعریف مشتری به عنوان شریک تجاری و سرمایه های معنوی
  • سرعت، دقت، کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان
  • ارزیابی مستمر عملکرد سازمانی در پاسخگویی به مشتریان
  • پاسخگویی، درستی و صداقت در برابر مشتری
  • ایجاد بستر مناسب جهت افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان