تاریخچه تاسیس

شرکت گروه سرمایه گذاران کیش در  سال ۱۳۷۸ با هدف انجام فعالیتهای عمده بازرگانی ، صنعتی ، خدماتی ، جهانگردی ، حمل و نقل دریایی ، اکتشاف ، استخراج و فرآوری مواد معدنی در جزیره کیش تاسیس و ثبت گردید.