راهبردها

  • توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جذاب صنعت (حوزه‌های فعالیت)
  • مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری
  • ارتقاء و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری (فعلی) با تاکید بر توان خلق ارزش
  • ارتقاء بازدهی با بهره‌گیری از توسعه زنجیره ارزش و ابزارهای مالی
  • ارتقاء توانمندی‌ها (دانش، مهارت، ساختار، فرآیند و بهره‌گیری بهینه از ابزارهای پیشرفته فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات)