• تلفن02188781558
  • ایمیلinfo@kigco.net
  • آدرستهران ، چهار راه جهان کودک، خیابان آفریقای جنوبی، ساختمان شماره 239 واحد 8 جنوبی
  • ساعتهای آزاد8صبح تا 16

گزارش‌های هیئت مدیره

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت شهرک صنعتی آفتاب

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کشتیرانی آفتاب کیش

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه سرمایه گذاران کیش