چشم انداز

تبدیل بندر آفتاب به عنوان جذاب‌ترین، چابک‌ترین و مشتری محورترین پایگاه سبز و درگاه چابک صنعت، تجارت و توریست به کیش و بنادر خلیج فارس و تثبیت شرکت سرمایه‌گذاران کیش به‌عنوان شریکی سرآمد در پروژه‌ها و فعالیت‌های ممتاز تجاری–صنعتی بین‌المللی منطقه در حوزه‌های فعالیت شرکت