• تلفن02188781558
  • ایمیلinfo@kigco.net
  • آدرستهران ، چهار راه جهان کودک، خیابان آفریقای جنوبی، ساختمان شماره 239 واحد 8 جنوبی
  • ساعتهای آزاد8صبح تا 16

چشم انداز

تبدیل بندر آفتاب به عنوان جذاب ترین ، چابک ترین و مشتری محورترین پایگاه سبز و درگاه چابک صنعت، تجارت وتوریست به کیش و بنادر خلیج فارس و تثبیت شرکت سرمایه گذاران کیش بعنوان شریکی سرآمد در پروژه ها و فعالیت های ممتاز تجاری – صنعتی بین المللی منطقه در حوزه های فعالیت شرکت